Havet ingen hindring

I høst kom Ragnar Kvam jr. med tredje og siste bind i sitt biografiprosjekt om Thor Heyerdahl. Det har vært en lang ferd gjennom Kvams veloppdradde penn. I tillegg har jeg denne høsten lest gjennom hele Kvam jrs fortellinger om sine lange, både i tid og avstand, ferder over hav. Det har vært en opplevelse, og jeg fikk god lyst til å gå gjennom biografiene og skrive sammen mine inntrykk. Her følger en anmeldelse jeg skrev for det faglitterære tidsskriftet Prosa, nr. 5/6, 2013 som kom ut nå i desember.

Reklamer

In it for the long haul: Adolf Hoel

This is an immense effort, and without the dedication of Adolf Hoel and his kind, it is in no way certain that Svalbard would have come under Norwegian sovereignty. And a Norway without Svalbard would, to a large degree, have been a polar nation of the past and not of the present. The year of 2011 was the so-called Nansen-Amundsen…

Eirik the Red’s Land: the land that never was

I have never really been that interested in polar history. That is, until I started working at the Norwegian Polar Institute in Tromsø, Norway, in 2005. The archives, library and image collections there dates back to the earliest polar explorations and polar research, and is a treasure trove. This paper is about the Norwegian occupation…